/ Hanked
6 hanget Lisatud
Asukoha kaart
Friedrich Reinhold Kreutzwaldi 17, Võru, Võru maakond, Eesti
Hanke lõpuni 16 päeva 12 tundi
Projekt, põhiprojekti staadiumis, koos vertikaalplaneerimisega, et saaks korraldada ehitushanke. 1. Hooviala katmine tänavakiviga 2. Sadevee ärajuhtimine kallakuga sõiduteele Olemas geoalus.
Asukoha kaart
Redise 6, Laagri, Harju maakond, Eesti
Hanke lõpuni 7 päeva 12 tundi
Asukoha kaart
Redise 6, Laagri, Harju maakond, Eesti
Hanke lõpuni 7 päeva 12 tundi
Ülesanded: 1. Teenuse osutamise üldtingimused: • Sagedus: - trepikodade niiske koristus üle nädala. - trepikodade kuiv koristus niiske koristuse vahelisel nädalal. - välisterritooriumi korrashoid 5 kord / nädalas. • Koristuse toimumise päev (-ad): kokkuleppel. 2. Tööde kirjeldus: • Välisterritooriumil lahtise prahi koristamine (5 korda /nädalas). • Prügikonteinerite ümbruse korrashoid vastavalt prügiveograafikule (1 korda /nädalas). • Treppikodade kuiv puhastus (üle nädala ; paaris nädalatel ). • Treppikodade märg puhastus (üle nädala ; paaritutel nädalatel ). • Välisuste puhastus, trepikodade üldise korrashoiu tagamine ning vajadusel tolmu pühkimist (1 korda /nädalas). • Talvel lume koristus ja libeduse tõrje treppidelt, trepiesistelt, käiguteedelt ja prügikasti ümbrusest (vastavalt vajadusele). • Treppikoja akende pesu ( 1-2 korda aastas). • Keldritreppi koristus. • Riigilipu heiskamine kohustuslikel lipupäevadel. 3. Tasu sisaldab: • Puhastustööde teostamiseks vajalikke puhastusseadmeid, -tarvikuid ja -aineid. • Töövormi ja isiklikke kaitsevahendeid. 4. Märkused: • Meie poolt elektri ja vee kasutamise võimaldamine. • Suve kuud: 1.mai-30.september. • Talve kuud 1.oktoober-31.aprillkõrguseni.
Asukoha kaart
Paldiski maantee 61, Tallinn, Eesti
Hanke lõpuni 9 päeva 12 tundi
Asukoha kaart
Gildi 8, Tallinn, Eesti
Hanke lõpuni 1 päev 12 tundi
5-s trepikojas kokku 8 köögipüstiku välja vahetamine ülevalt alla st viiendalt esimese korruseni (keldris torud vahetatud). - 50 mm läbimõõduga kanal.torude asendus 100-110 mm - köökides ei ole kolmikuid - müra summutavad torud - korteri omanikud avavad ise šahtid - tuletõkkemähiste paigaldus torude ümber korruste vahele - tuletõkkemähis ka veetoru(de)le, mis seal šahtis paikneb
Asukoha kaart
Gildi 8, Tallinn, Eesti
Hanke lõpuni 1 päev 12 tundi
KÜ saab pakkuda puhastusteenindajale oma ruumi, kus hoida töövahendeid. Graniidi hoiustamise ruum olemas ühistu poolt. Olemas veevõtu koht.