/ Hanked
13 hanget Lisatud
Kivimurru 8, Tallinn, Tallinna linn, Eesti
Hanke lõpuni 26 päeva 22 tundi
Vana katuse lammutamine, uute konstruktsioonide ehitamine, uue katuse ehitus ning tõstmine ca 1m, katusekatte vahetus, vihmavee äravoole tarbeks rennide paigaldus. Palun teha pakkumine ka ilma katust tõstmata!!! Info katuse ja hoone kohta: * Hoone mõõdud maapinnal 20x9,5m * Kahepoolne viilkatus ilma vinskappideta ja neelukohtadeta * Katuse all külm pööning * Olemas olev kate eterniit puit roovitusel * Kõrgus viiluni 8,5m (katust oleks soov ehk isegi tõsta 1 meeter, mis on ka LV poolt lubatud). * Kõrgus räästani 6m * Korstnad 4tk * Katuseluuk 1tk * Käigutee harjal 20m
Asukoha kaart
L. Koidula 9, Rakvere, Rakvere linn, Eesti
Hanke lõpuni 7 päeva 22 tundi
Projekteerimise lähteülesanne on esitatud projekteerimishanke dokumentatsioonis. Pakkumus vastavalt Hankedokumentides toodud vormile.
Kirbla, Lihula vald, Eesti
Hanke lõpuni 22 tundi
Asukoha kaart
Ringtee 16, Põltsamaa, Põltsamaa linn, Eesti
Hanke lõpuni 4 päeva 22 tundi
Kortermaja soojasõlme projekteerimine, teostamine, paigaldamine. Ühele korterile kütteradiaatorite paigaldus.
Asukoha kaart
Pajusi mnt. 2, Põltsamaa linn
Hanke lõpuni 4 päeva 22 tundi
Renoveerimisprojekti hange. Üldkoosoleku otsus vähemalt 25% toetust Kredexist. Täpsemalt selgub projekteerija ja Kredexi esindaja kohtumisel korteriomanikega.
Aia 3, Kilingi-Nõmme, Saarde vald, Eesti
Hanke lõpuni 2 päeva 22 tundi
Küsime hinnapakkumist kinnistusisese reoveekanalisatsioonitorustiku (sh kaevude, liitumine keldrikorrusel oleva kanalisatsioonitorustikuga) ja kortereid läbiva tarbevee torustiku ning reoveekanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimiseks aadressil Aia tn 3, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, Pärnu maakond, 86305. Joonisele on punase värviga kantud väljavahetamisele kuuluv kinnistul paiknev kanalisatsioonitorustik ja rohelise värviga varasemalt vahetatud kanalisatsioonitorustik (PVC, De160 mm). Rohelise värviga varasemalt vahetatud kanalisatsioonitorustik tööde mahu hulka ei kuulu. Kinnistul asuvad 3 kaevu kuuluvad tööde mahu hulka. Eraldi palume esitada hinnapakkumine veearvestite (näiteks Zenner DN 15, 1,5 m³/h) vahetamiseks 18 korteris, kokku 18 tk. Reoveekanalisatsioonitorustiku, kaevude jms seisukorrast ülevaate saamiseks, vajalike mahtude, mõõtmete jms täpsustamiseks palume leppida kohtumine objektil, helistades Raido Ilpile, tel. 52 68 447. Küsimuste tekkimisel vastan meeleldi.
Asukoha kaart
Peoleo 4, Sauga, Sauga vald, Eesti
Hanke lõpuni 2 päeva 22 tundi
Korteriomanikud aadressil Peoleo 4, Sauga, Pärnumaa on otsustanud korterelamu terviklikult rekonstrueerida. Soovime hinnapakkumust sellisele rekonstrueerimisprojektile, mis vastaks Majandus- ja taristuministri määruses Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused 40% toestusmäärale ning sisaldaks eelpool viidatud valdkondi.
Mai 7, Pärnu, Pärnu linn, Eesti
Hanke lõpuni 2 päeva 22 tundi
Küsime hinnapakkumist reoveekanalisatsioonitorustiku (sh kaevude, liitumine keldrikorrusel oleva kanalisatsioonitorustikuga) rekonstrueerimiseks aadressil Mai tn 7, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80024. Joonisele on punase värviga kantud väljavahetamisele kuuluv kanalisatsioonitorustik ja rohelise värviga varasemalt vahetatud kanalisatsioonitorustik (Uponor, De 160 mm). Rohelise värviga varasemalt vahetatud kanalisatsioonitorustik tööde mahu hulka ei kuulu. Kinnistul asuvad 4 kaevu kuuluvad tööde mahu hulka. Eraldi palume esitada hinnapakkumine veearvestite (näiteks Zenner DN 15, 1,5 m³/h) vahetamiseks 55 korteris, kokku 110 tk. Reoveekanalisatsioonitorustiku, kaevude jms seisukorrast ülevaate saamiseks, vajalike mahtude, mõõtmete jms täpsustamiseks palume leppida kohtumine objektil, helistades Raido Ilpile, tel. 52 68 447. Küsimuste tekkimisel vastan meeleldi. Veearvestite vahetamiseks lepitakse tööplaan eraldi kokku ja nende vahetamine võib toimuda perioodil september-oktoober 2016.a.
Asukoha kaart
Moe, Tapa vald, Eesti
Hanke lõpuni 22 tundi
Paigaldada uus veetrass 70 jm (peatrass ja väljavõtete tegemine) . Trass tuleb paigaldada vana soojaveetrassi asemele, mis on juba demonteeritud).
Asukoha kaart
Tartumaa, Melliste, Mäksa vald, Eesti Oraviku vkt 10
Hanke lõpuni 3 päeva 22 tundi
Asukoha kaart
Järve 7, Tarbja, Paide vald, Eesti
Hanke lõpuni 2 päeva 22 tundi
Paigaldada uued ja taadeldud külmavee mõõtjad.
Asukoha kaart
Järve 7, Tarbja, Paide vald, Eesti
Hanke lõpuni 2 päeva 22 tundi
Vundamendi remont!!!
Asukoha kaart
Järve 7, Tarbja, Paide vald, Eesti
Hanke lõpuni 2 päeva 22 tundi
Katusekatte vahetus, vihmavee äravoole tarbeks rennide paigaldus. Pööningu soojustus.