/ Hanked
7 hanget Lisatud
Asukoha kaart
Uus-Sadama 15, Tallinn, Eesti
Hanke lõpuni 5 päeva 22 tundi
Ehitustööd vanal pingesüsteemil olevate korterelamu elektripaigaldiste üldosa asendamiseks nõuetekohase uue pingesüsteemi vastu, sealhulgas: maanduse, peajaotuskilbi ja magistraalkaablite ehitamine kuni korteriteni; üldvalgustuse toitekaablite ehitamine koridori ja panipaikade üldvalgustuse toite väljaehitamiseks; korterite elektripaigaldiste ühendamine elektripaigaldise üldosaga senistes ühenduskohtades. Ehitustööd vanal pingesüsteemil oleva väikeelamu peajaotuskilbi ja maanduse asendamiseks nõuetekohase pingesüsteemi vastu.
Asukoha kaart
Tulika 64, Tallinn, Eesti
Hanke lõpuni 1 päev 22 tundi
Ühistu soovib pakkumist tehnilise konsultandi teenusele. Kavas elamu kompleksne rekonstrueerimine SA Kredex toetusel 40%. Teenuse ulatus projekteerimise hankest kuni ehitustööde lõpuni ja toetuse saamiseni.
Asukoha kaart
Kiige 5, Vinni, Vinni vald, Eesti
Hanke lõpuni 5 päeva 22 tundi
Tööde kirjeldus toodud hankedokumentides/ lähteülesandes
Asukoha kaart
Kesk 47, Sillamäe, Eesti
Hanke lõpuni 12 päeva 22 tundi
KÜ Kesk 47 korraldab hanke majasisese kanalisatsioonitorustiku ja külmaveetorustiku vahetamiseks teisel treppikojas aadressil Kesk tn. 47, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond, 40232. Hankija: Nimi: Korteriühistu KESK 47 Aadress: Kesk tn. 47, Sillamäe, 40232 Esindajad: Olga Saksa, tel. 55 99 8445 Jelena Shekhireva, tel. 55 99 6567 E-post: kesk47sil@gmail.com Hanke eesmärgiks on: 1. Kanalisatsioonipüstakute ja külmaveetorustiku väljavahetamine korterites (16 krt.) ja keldrikorrusel ja korrusevahe- ja pööninguvahe läbimisega. (4 korrust - 16 korterit+ keldriosa + pööninguosa). 2. Tööde teostamise aeg juuli-september 2017.a. Hind palume esitada ühe püstaku kohta. Hinnapakkumuse koostamisel palume eraldi näidata lammutustööd, et osaliselt avada korterisisesed vannitoa seinad. Taastamine toimub korteriomanike endi poolt. Hinnapakkumuse koostamisel palume arvestada ka, et: 1. Keldris on juba vahetatud veetorustik (veemagistraal) püstakuteni. 2. Pööninguvahe avamine peab toimuma korteridest, sellepärast nad väljavad ventšahtisse 3. Veepüstikute asendamisel tuleb kindlasti järgida kõiki elektri- ja tuleohutusnõudeid. 4. Mõnedes püstakutes on osaliselt juba vahetatud uute plastiktorudega. Küsimuste tekkimisel oleme e-posti ja telefoni kaugusel ning vastame meeleldi. Kanalisatsioonitorustiku seisukorrast ülevaate saamiseks, vajalike mahtude, mõõtmete jms täpsustamiseks palume leppida kohtumine objektil, helistades Olga Saksa, tel. 55 99 8445 või Jelena Shekhireva, tel. 55 99 6567. Palume hinnapakkumised edastada e-posti aadressile kesk47sil@gmail.com hiljemalt 10.07.2017.a. KÜ Kesk 47 организует конкурс на осуществление работ по замене внутридомовых стояков холодной воды и канализации во втором подъезде по адресу Кеск 47, Силламяэ, Ида-Вирумаа, 40232. Заказчик: Korteriühistu KESK 47 Aдрес: Kesk tn. 47, Sillamäe, 40232 Представители: Ольга Сакса, тел. 55 99 8445 Елена Шехирева, тел. 55 99 6567 Эл. почта: kesk47sil@gmail.com Цель поставки: 1. Замена водных и канализационных стояков в квартирах (16 квартир), подвале и с прохождением подвального и чердачного перекрытия (4 этажа – 16 квартир+подвал+чердак). 2. Предполагаемое время осуществления работ – июль-сентябрь 2017 года. Цену просим указать в расчете на один стояк. При составлении ценового предложения просим отдельно указать стоимость работ по разборке, так как в некоторых квартирах необходимо открывать проемы в ванной комнате. Восстановление осуществляется за счет квартирособственников. Также при составлении ценового предложения просим учитывать, что: 1. Магистральная труба водопровода уже заменена (до стояков) 2. Открытие чердачного перекрытия должно происходить из квартир, так как стояки выходят в вентиляционные шахты. 3. При замене стояков холодной воды необходимо соблюдать все требования по электробезопасности (заземление) и пожарной безопасности. 4. В некоторых квартирах стояки канализации уже заменены новыми пластиковыми. При возникновении вопросов звоните или пишите на электронную почту. Для осмотра состояния канализационных и водных труб, необходимых измерений и оценки объема работ просим договориться с контактными лицами о встрече на объекте по телефонам Ольга Сакса, тел. 55 99 8445 или Елена Шехирева, тел. 55 99 6567. Ценовые предложения просим представить по электронной почте kesk47sil@gmail.com не позднее 10.07.2017.a.
Asukoha kaart
Sõpruse puiestee 9, Koeru, Eesti
Hanke lõpuni 22 tundi
Soovime eterniidi vahetust.Soovime pakkumist nii värvilisele kui hallile . Ja otsa seinte soojustust.Erinevate materjalidega(marmoroc kivi,krohv,kiveks plaat.) Soojustust soovime ka (puistevilla.) Otsa seintel sooviksime ka vundamendi soojustuse pakkumist.
Asukoha kaart
A. H. Tammsaare puiestee 38, Pärnu, Eesti
Hanke lõpuni 2 päeva 22 tundi
Asukoha kaart
Näituse 13, Tartu, Eesti
Hanke lõpuni 2 päeva 22 tundi
Vajame tehnilist konsultatsiooni ja järelevalvet seda siis nii omanikule kui ka tehnilisele poolele, et renoveerida KÜ KredEx toetusega. Majal on vaja korda teha fassaad, soojustus, ventilatsioon ja üldiselt terviklik lahendus. Hetkel on olemas kehtiv energiaaudit.