/ Hanked
8 hanget Lisatud
Asukoha kaart
Juhtme 27, Peetri, Harju maakond, Eesti
Hanke lõpuni 7 päeva 18 tundi
Ühes korteris lekivad radiaatorite 3-tee ventiilid (nõuk. aegne 1 toru süsteem, kuid radiaatorite ette on paigaldatud "bypass" koos 3-tee ventiiliga). Pakkuge lahendusi - kas keegi suudab olemasolevad ventiilid uuesti lekkevabaks teha või asendada need uutega. Kütteperiood kohe-kohe algamas ning seetõttu asjaga kiire :)
Asukoha kaart
Tamme 7, Väike-Maarja, Lääne-Viru maakond, Eesti
Hanke lõpuni 7 päeva 18 tundi
Asukoha kaart
Uus-Sadama 15, Tallinn, Eesti
Hanke lõpuni 1 päev 18 tundi
Palume teie pakkumine Uus-Sadama 13 ja 15 territooriumi projektiks koos ehitusloa kooskõlastamisega Projekt peab sisaldama • Haljastusalad • Puhke- ja mängualad • Parkimisalad • Prügikonteinerite majake • Territooriumi piirded ja 2 väravad ja selle mobiilse juhedamise süsteem • Turvakaamerat
Asukoha kaart
Vasara 6, 11713 Tallinn, Eesti
Hanke lõpuni 1 päev 18 tundi
Huvilistele palun kontakteeruda PDF faili saamiseks. vasara6koplis@gmail.com Hange Vasara tänav 6 Koplis, Korteriühistu Põhja Tallinn, 11713 Registrikood: 80130656 KÜ Vasara-6 Koplis kuulutab välja hanke heakorrateenusele. Teenuse alates 1. jaanuarist 2019. Üldiseloomustus: Kinnistu suuruseks on 1930m². Sellest hoonealust maad 443m², asfalteeritud õueala orienteeruvalt 360m². Ülejäänud on rohukattega või katteta õueala millest niidetavat pinda on orienteeruvalt 930m². Kinnistul tuleb hoida lumest vaba ja teha libedustõrjet kinnistut läbival jalakäijate teel kokku orienteeruvalt 250m². Kinnistul kasvab 10 lehtpuud, mõned pöösad ja okaspuud mistõttu on vajalik lehekoristus sügisel enne talve. Kortermaja on ehitatud aastal 1958. Hiljem on hoonet renoveeritud ja paigaldatud on uus katus, välisoojustus (rohkem kui 10 aastat tagasi), uus küttesüsteem ja gaasikatlad ning renoveeritud on trepikojad (2017). Katuse kalle on suur ja purikate või lume puhastust ei ole siiani vaja olnud. Hoone elektrisüsteemid on uuendatud 2002 ja paigaldatud nõuetele vastavad kaablid. Korterites on olukord erinev. Sama on seis akendega. Enamus korteriomanikke on paigaldanud plastaknad kuid on ka kortereid millel on veel vanad aknad. Hoone on kolme kordne, kahe trepikoja ja 18 korteriga. Sisekoristuse vajadus on trepikodadel. Puhastatavat põrandapinda eeskodade ja trepimademete alt kokku on orienteeruvalt 50m². Sellele lisanduvad trepid. Sisekoristuse käigus on vaja trepikodades kummaski üks aken mille aknalauda tuleb puhastada. Hooajalise hoolduse käigus tuleb pesta kokku neli trepikoja akent milledest kaks nõuavad redeliga lähenemist. Heakorra hange Maksumus kuus. Maksumus aastas. Välis koristus: • Talvel. Lumekoristus ja libeduse tõrje vastavalt ilmastikule. Puhastatav pind orienteeruvalt 250 m². Sisaldab linna servituudiga kaetud kõnniteed ja kortermaja esist ning prügikastide ümbrust. Autode parkimiskohad puhastavad autode omanikud. Kõnniteed on võimalik sisse lükata väiksema tehnikaga. Ukseesised, prügikastide ümbrused ja kahe kõnnitee osa ühendus tuleb puhastada käsitsi. • Sügisel enne talve maha langenud puulehtede koristus ja äravedu. Sealhulgas vihmaveerennide puhastus kord aastas kahe aasta jooksul. • Kevad, suvi ja sügis. Kortermaja esise ja prügikastide ümbruse koristus. Orienteeruvalt 170m². • Muru ja heina niitmine vastavalt ilmastikule kuni 3-4 korda aastas. (2018 niidetud 3 korda kuna kuiv). • Tööpäevadel või vabalt valitud aeg va lumekoristus tugeva saju korral mis tuleb teha hommikul. Sisekoristus: • Koridoride märgpuhastus iga oktoober-aprill 2 nädala tagant sh trepikäsipuud ja üks aknalaud. 50m² + trepid. Mai-September 1 kord kuus. • Kord aastas, aprill-mai, koridori akende pesu. • Koristus tööpäevadel või vabalt valitud ajal. Kompleksteenusele orienteerituna oleme huvitatud ka järgmiste teenuste hinnast juhul kui heakorra hankes osaleja suudab neid pakkuda: 1. Raamatupidamisteenus; 2. Avariiremondi teenus; 3. Halduri teenus; Raamatupidamisteenus Maksumus kuus Maksumus aastas • liikmetele arvete koostamine kehtivate tariifide ja kuludokumentide alusel; • näitude vastuvõtmine ja sisestus; • laekumiste arvestus; • müügireskontro pidamine korteriomandite lõikes; • aastaaruande koostamine; Avariiremondi teenus Maksumus kuus Maksumus aastas • Vee- ja kanalisatsiooni rikked; • Elektririkked; • Küttesüsteemi rikked; Reageerimine ja rikke kõrvaldamine 24 tunni jooksul. Hoone põhikommunikatsioonide rikete kõrvaldamise eest tasub ühistu. Korteriomand on omaniku vastutusel. Halduri teenus Maksumus kuus Maksumus aastas • täidab juhatuse või üldkoosoleku otsused; • korraldab majanduskava täitmise; • esitab juhatusele või üldkoosolekule aruande eelmise perioodi korteriühistu majanduskava täitmise kohta; • koostab majanduskava uueks perioodiks ja esitab üldkoosolekule kinnitamiseks; • teeb korteriühistu juhatusele või üldkoosolekule ettepanekud korterelamu optimaalseimaks haldamiseks; • korraldab info liikumist, suhtlust ja jooksvate küsimuste lahendamist. Sealhulgas näitude kogumist ja edastamist raamatupidamisele; • korraldab ja viib läbi üldkoosolekuid; • vajadusel lepib kokku ja koordineerib remonti Hankes osalejal palume esitada oma pakkumine Tabeli kulul järgmiselt: Teenus ja selle sisu kirjeldus Maksumus kuus Maksumus aastas Heakorra teenus Heakorrateenuse maksumusel järgmiste teenustega lisanduv kulu. Raamatupidamise teenus Avariiremondi teenus Halduri teenus Märkused: Juhul, kui peate vajalikuks lisada täiendavaid selgitusi või märkida ühekordseid täiendavaid teenuseid mis kaasnevad eelnevatele teenustele Pakkumisi ootame 25. septembriks 2018.a. Pakkumised saata: Vasara 6 Koplis KÜ Tallinn, Vasara 6, 11713 e-kiri: vasara6koplis@gmail.com Kontakt: Hannes Toomsalu 5653945 Vladimir Karpovits, KÜ esimees
Pikanõmme tee 8, Pärnu, Pärnu maakond, Eesti
Hanke lõpuni 6 päeva 18 tundi
Asukoha kaart
Pikanõmme tee 8, Pärnu, Pärnu maakond, Eesti
Hanke lõpuni 6 päeva 18 tundi
Lühikokkuvõte tehtavatest töödest: 1. Kanalisatsiooni tuulutustorud viia katusekattest läbi väliskeskkonda, et vältida puitkonstruktsioonide pehkimisprotsessi. 2. Pööning koristada ehitusprahist ja ehitusaegsest mineraalvillast kuni laepaneelideni. 3. Hoone kogu pikkuse ulatuses tuleks rajada käigutee ja kogu pööning soojustada puistevillaga. Puistevilla paksus võiks olla vähemalt 400 mm. 4. Aluskatte ülespöörded ventilatsioonikorstnatele tuleb korrastada. 5. Lisada tuleks metallnurkasid toolvärgi ja sarika ning sarika ja vöö ühenduskohtadesse. 6. Lisada tuleks ka sarikate kinnitusi laepaneelide külge. Kinnitusi võiks olla iga kolmanda sarika küljes. 7. Lumetõkete paigaldamine katusele. 8. Katuselt tuleks koristada kõik, mis sinna ei kuulu. 9. Ventilatsiooni korstnate parandamine, puhastamine.
Tehnika 19, Tallinn, Eesti
Hanke lõpuni 21 päeva 18 tundi
Asukoha kaart
Lehiste puiestee 7, Tallinn, Eesti
Hanke lõpuni 6 päeva 18 tundi
Objekti andmed: 2-korruseline 8 korteriga 2 trepikojaga korterelamu. Olemasolev elektripaigaldis on maja ehitusaegne (1966) ja osaliselt renoveeritud erinevatel aegadel. Liitumispunkt OÜ Elektrilevi elektrivõrguga asub elamu 1. trepikojas trepikoja seinal kilbikapis kaabliklemmidel Elamu peakaitse 32C, nimivool 32 A. Juhistikusüsteem TN-C. Elamusse paigaldatud arvestid (8+1) on kaugloetavad. Paigaldise osad – trepikodade valgustid sees ja väljas, keldri valgustid, muude üldkasutatavate ruumide tarvitite toide, 8 korteri ühefaasiline või kolmefaasiline toide. Projekti koostamiseks vajalik hoone sisemõõdistuse geoalus puudub. Maja tüüpprojekt on 1e-10-2/64 Arhitekt B.Mirov. Elektripaigaldise renoveerimise projekt koostada põhiprojekti mahus. Projekt hõlmab korteriühistu vastutuses olevat elektripaigaldist alates elamu liitumispunktist võrguettevõtja võrguga kuni korterite elektripaigaldise liitumispunktini (korteri arvestini, mis asub korteris). Projektiga lahendada: - Uus elamu elektrikilp paiknemisega samas kohas (2 olemasoleva kilbi asemele projekteerida 1 kilp), milles näha ette toitegrupid elamu erinevate elektritarvitite toiteks; - Uus juhistikusüsteem alates elamu elektrikilbist. Toitejuhtmed korteriteni kõikidele uued; - Uus kaabeldus elektripaigaldise osade toiteks vajadusel (asendama mittenõuetekohast kaabeldust); - Uued energiasäästlikud valgustid koos juhtimisautomaatikaga trepikodades; - välisvalgustuse trepikojasisene kaabeldus; - uus kaabeldus ja valgustid keldris; - lahendada kõik elektripaigaldise korralises auditis väljatoodud puudused (järgneb nimekiri, mõned on parandatud, mõned mitte) 1. Kilpides puuduvad skeemid või tarbija loetelu EVS-HD 60364-5-51. 2. Toitekaabli PEN -juht ühendatud N-latile EVS-HD 60364-5-54. 3. Sisestus-peakilbis N- ja PE-lati vahel visuaalselt sild puudub EVS-HD 60364-5-54. 5. Samas kilbis PE- ja N-juhid ühendatud kilbi kesta külge EVS-HD 60364-5-54. 6. Elamu peamaandusjuht katkenud EVS-HD 60364-5-54. 7. Mõlemas korterite peakaitsmete kilbis, kust väljuvad korterite toitekaablid on korterite kaitselülitid ja korterite toitekaablid tähistamata EVS-HD 60364-5-51. 8. Osadel korteritel toitekaabli ristlõige väike EVS-HD 60364-5-52. 9. Mõlemas korterite peakaitsmete kilbis on N-ja PE- juhtide grupipõhine märgistus puudu EVS-HD 60364-5-51. 10.Vana kilp üldtarbekilbi kõrval on pinges - korkkaitsme pesad tühjad, lahtise ükse korral otsepuute võimalus EVS - HD 60364-4-41. 11.Üldtarbe kilbi korpusel kasutusel pistikupesa 3F+N(0) EVS-HD 60364-4-41. 12.II-trepikoja korterite peakaitsmete kilbis N-latil põlengu jäljed. 13.Korterite peakaitsmete kilpide IP on installatsiooni käigus rikutud EVS-60364-5-51. 14.I-trepikoja välisukse juures välistingimustes pistikupesa, mille ahel ei ole kaitstud rikkevoolukaitselülitiga EVS-HD 60364-4-41. 15.Veemõõdusõlmes puudub nõutud kaitsepotentsiaaliühtlustus EVS-HD 60364-4-41. Korteriarvestite asukohad jäävad korteritesse nagu praegu. Trepikojas paiknevad pinnapealsed korrusekilbid korterite kaitselülititega 1. trepikojas ja 2. trepikoja 2. korrusel. Nende asukoht jätta muutmata. Samuti nõuetekohane renoveeritud kaabeldus jääb alles. Projekteerimiseks vajalikud tehnilised tingimused ja vajalikud kooskõlastused võtab projekti koostaja. Samuti tellib projekti koostaja hoone sisemõõdistuse geoaluse. Tehniliste küsimuste korral võtta ühendust: Jaan Jõgi, telefon 5574124 ja e-mail j6gijaan@gmail.com.