/ Hanked
2 hanget Lisatud
Asukoha kaart
J. Kunderi 14, Tallinn, Eesti
Hanke lõpuni 16 päeva 3 tundi
Ostetud kinnistul paikneva alajaama lammutamine, õueala ümberprojekteerimine ja parkimiskohtade rajamine. Projekti kinnitamine Tallinna Linnaplaneerimise Ametis ja selle alusel edaspidiste tööde teostamine, „Hoovid korda" projektis osalemine
Asukoha kaart
J. Sütiste tee 54, Tallinn, Eesti
Hanke lõpuni 22 päeva 3 tundi
J. Sütiste 54 KÜ, Tallinn, soovib teha koostööd tehnilise konsultantiga, kes nõustab KÜ juhatust ja üldkoosolekul ühistu liikmeid vajalike rekonstrueerimistööde kavandamisel ning läbiviimisel. Ülesanneteks on hoone tehnilise seisukorra hindamine, ehitustööde ja energiasäästulahenduste vajaduste kaardistamine, projekteerimis- ja ehitustöödega seotud hangete läbiviimine, eelarvete koostamine, projekteerimis- ja ehitustööde koordineerimine, tegevused SA Kredexi toetuste tingimustest lähtuvalt, ehtustööde läbiviimise kvaliteedi jälgimine, ehitustööde lõppedes teostusdokumentatsiooni vastavuse kontroll.