Aadress
Soovitavad tööd
/ Hanked / Fassaad / KÜ Jalaka 56
02.10.2017
16.10.2017
359 korda
Info maja kohta
KÜ Jalaka 56

Jalaka 56, Tartu, Tartu linn, Eesti

80051081
1976
5
6
VÄLISSEINTE SOOJUSTAMINE JA VIIMISTLUS Eeltööd Hoone otsaseinad on varasemalt juba soojustatud. Eeltööna tuleb sokli ja välisseinte pind korrastada. Selleks eemaldada fassaadilt murenenud ja lahtised osad, tühimikud täita betoonmördiga või spetsiaalse fassaadivahuga, samuti tuleb täita tühjad vuugid, et ära hoida ära kontrollimatu õhuliikumisega kanaleid soojustusmaterjali all. Materjalid Fassaadi soojustamiseks tohib kasutada ainult selleks ettenähtud ja sobivaid materjale. Enne konkreetse tarnija materjalide valikut tuleb teha kindlaks materjalide sobivus käesoleva soojustussüsteemiga. Sokli osas tuleb kasutada ainult vastavatesse tingimustesse sobivaid materjale. Aluspind Aluspind peab sobima soojustusplaatide liimimiseks. Liimiga tohib soojustusplaate liimida ainult puhtale aluspinnale. Värvitud ja krohvitud seinte korral tuleb soojustusplaadid kinnitada lisaks liimile ka tüüblitega. Hoone kandvaid konstruktsioone ei muudeta. AVATÄITED Aknad Olemasolevad valgete PVC raamidega aknad jäävad alles. Joonistel märgitud avatäited tuleb vahetada. Aknapõsed sokliosas viimistleda tsementkiudplaadiga. Seinteosas kasutada viimistluseks armeerimist ja krohvimist. Akendele ja rõduustele paigaldatakse aknaplekid. Välisuksed Välisuksi antud projektis ei käsitleta. SOKKEL Betoonist niiskustõkkeplaadi pealispinnast 30mm kõrguselt alates kuni soklijooneni, tuleb immutatud puitprusside vahele paigaldada vahtpolüstüreen EPS 60. Puitprussidele paigaldatakse horisontaalselt metallist kübarprofiilid. Kübarprofiilide külge kinnitatakse tsementkiudplaadid. Tsementkiudplaatide ja olemasoleva betoonist niiskuskaitsevöö vahele peab jääma vähemalt 20mm. Tsementkiudplaadid tuleb paigaldada vastavalt tootjapoolsele juhendile. Soklijoonele, fassaadiplaatide ja sokliplaatide liitekohale tuleb paigaldada soklisiin, mille peale paigaldatakse soojustusplaadid. VENTILATSIOON Seoses vahtpolüstüreenplaatide lisamisega võib halveneda välisseinte difuusne hingamine (õhu ja veeauru liikumine läbi välisseina) ja võib tekkida eluruumides ning keldris lisaniiskuse oht. Sellest tulenevalt on välisseina ettenähtud puurida avad ja paigaldada freshklapid. Paigaldusel arvestada, et igas elu- ja magamisruumis peab olema vähemalt üks värskeõhuklapp. Täielikuks ventilatsiosüsteemi väljaehituseks tuleb koostada eraldi ventilatsiooniprojekt
Teenuste valik
vuukide renoveerimine
ventilatsiooniavade puurimine
soojustamine
fassaadikatete paigaldus
krohvimine
värvimine
maja sissekäige poolse fassaadi soojustus
on digitaalselt
omavahendid
Kontaktandmed Kontaktandmete nägemiseks logi sisse.
Küsimused
Selle hanke kohta ei ole ühtegi küsimust.

Sinu pakkumised

Pakkumise tegemiseks logi sisse.