Aadress
Soovitavad tööd
/ Hanked / Fassaad / Korteriühistu Meie Koda
09.10.2017
23.10.2017
291 korda
Info maja kohta
Korteriühistu Meie Koda

Peoleo 4, Sauga, Eesti

103019750
1973
815
3
3
IMG_1940.JPG IMG_1936.JPG IMG_3635.JPG
Teenuste valik
raudbetoonist konstruktsioonide renoveerimine
soojustamine
fassaadikatete paigaldus
krohvimine
värvimine
välistreppide renoveerimine
150 cm
Korterelamu aadressil Peoleo 4, Sauga, Eesti rekonstrueerimistööde käigus: - saavutatakse energiatõhususarvu klass C (energiatõhususarv ETA ≤150 kWh/(m²·a) ja ventilatsioon vastavalt sisekliima standardi II klassi nõuetele või Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise § 13 lg 9 nõuetele; - ehitatakse välja uus soojussõlm, keskküttesüsteem ja kaugkütte baasil toimiv soojatarbevee valmistamise süsteem. Keskküttesüsteem ehitatakse korteripõhiselt reguleeritav kahetoru-küttesüsteem sh radiaatoritele paigaldatakse piirajatega varustatud termostaatventiilid, mis võimaldavad reguleerida ruumi temperatuuri vahemikus 18–23 kraadi. Koostöös projekteerijaga ja kaugkütte tarnijaga leitakse lahendus, kuidas soe tarbevesi toodetakse suvisel perioodil; - soojustatakse hoone pööninglagi, välisseinad ja sokliosa täies mahus kaalutud keskmise soojusläbivuse tasemega U≤0,22 W/(m²·K); - vahetatakse kõik projekti alustamise hetkel vahetamata aknad kolmekordse klaaspaketiga energiasäästlike akende vastu, mille avatäite kompleksne soojusläbivuse tase paigaldatuna on U≤1,10 W/(m²·K). Kõik aknad paigaldatakse soojustuse tasapinda; - paigaldatakse soojustagastusega sissepuhke ja väljatõmbe ventilatsioonisüsteem, mis teenindab kõiki korterite ruume; - rekonstrueeritake hoone sadevee- ja kanalisatsioonitorustik; - rekonstrueeritake hoone elektrisüsteem.
Hinnapakkumuse koostamiseks palume kasutada korteriühistu poolset pakkumustabelit, mille saamiseks palume see küsida kirjutades e-posti aadressile raidoilp@gmail.com Eelistatavad materjalid on kajastatud pakkumustabelis.
on digitaalselt
2018 märts-aprill
omavahendid
toetus
laen
Termopilt OÜ poolt koostatud rekonstrueerimisprojekt Töö nr 443 on kättesaadav aadressil: https://www.dropbox.com/sh/inxc3ejpflhti6t/AACo-tYiRCHptwwa6LbdJb2Ha?dl=0 Küsimuste tekkimisel olen e-posti ja telefoni kaugusel ning vastan meeleldi. Kui hinnapakkumuse esitaja peab vajalikuks kohtumist objektil, siis palun see kokku leppida aegsasti, et vältida kiirustamisest tingitud vigu hinnapakkumuse koostamisel. Hinnapakkumuse koostamiseks palume kasutada korteriühistu poolset pakkumustabelit, mille saamiseks palume see küsida kirjutades e-posti aadressile raidoilp@gmail.com
Kontaktandmed Kontaktandmete nägemiseks logi sisse.
Küsimused
Haakon Nõmme 09.10.2017 09:23
Tere!
Kas soovite peatöövõtjat või võib fassaadile ka eraldi pakkumise teha?
www.tervefassaad.ee
+358401929553
Lugupidamisega Haakon Nõmme
Raido Ilp 09.10.2017 09:26
Tere! Pakkumuse võib ka ainult fassaadile esitada. Palun kirjutage soovist e-posti aadressile raidoilp@gmail.com ja saadan teile pakkumustabeli. Tervitades, Raido Ilp

Sinu pakkumised

Pakkumise tegemiseks logi sisse.