Aadress
Soovitavad tööd
/ Hanked / Fassaad / Korteriühistu Paimaja 11
09.10.2017
23.10.2017
270 korda
Info maja kohta
Korteriühistu Paimaja 11

Kastani Väikekoht 11, Paikuse, Eesti

103007467
1982
1295
3
4
Teenuste valik
raudbetoonist konstruktsioonide renoveerimine
ventilatsiooniavade puurimine
soojustamine
fassaadikatete paigaldus
krohvimine
värvimine
rõdude ja rõdupiirete renoveerimine
välistreppide renoveerimine
150 cm
Korterelamu aadressil Kastani Väikekoht 11, Paikuse, Eesti rekonstrueerimistööde käigus: 1) Saavutatakse energiatõhususarvu klass C (energiatõhususarv ETA ≤150 kWh/(m²·a) ja ventilatsioon vastavalt sisekliima standardi II klassi nõuetele või Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise § 13 lg 9 nõuetele; 2) Ehitatakse välja uus korteripõhiselt reguleeritav kahetoru-küttesüsteem sh radiaatoritele paigaldatakse piirajatega varustatud termostaatventiilid, mis võimaldavad reguleerida ruumi temperatuuri vahemikus 18–23 kraadi; 3) Soojustatakse hoone pööninglagi, välisseinad ja sokliosa täies mahus kaalutud keskmise soojusläbivuse tasemega U≤0,22 W/(m²·K). Isoleeritakse sooja tarbevee torustik; 4) Vahetatakse kõik projekti alustamise hetkel vahetamata aknad kolmekordse klaaspaketiga energiasäästlike akende vastu, mille avatäite kompleksne soojusläbivuse tase paigaldatuna on U≤1,10 W/(m²·K). Kõik aknad paigaldatakse soojustuse tasapinda; 5) Paigaldatakse soojustagastusega sissepuhke ja väljatõmbe ventilatsioonisüsteem, mis teenindab kõiki korterite ruume; 6) Rekonstrueeritake hoone kanalisatsioonitorustik; 7) Rekonstrueeritakse hoone katusekate ja paigaldatakse sadeveesüsteemid; 8) Rekonstrueeritakse kaasomandis olev elektrisüsteem; 9) Renoveeritakse hoone trepikojad.
Hinnapakkumuse koostamiseks palume kasutada korteriühistu poolset pakkumustabelit, mille saamiseks palume see küsida kirjutades e-posti aadressile raidoilp@gmail.com Eelistatavad materjalid on kajastatud pakkumustabelis.
on digitaalselt
2018 märts-aprill
omavahendid
toetus
laen
Termopilt OÜ poolt koostatud rekonstrueerimisprojekt Töö nr 327 on kättesaadav aadressil: https://www.dropbox.com/sh/voxn6hjdiwh948m/AAARPDZQl-1IHd-fE9bGFfoha?dl=0 Küsimuste tekkimisel olen e-posti ja telefoni kaugusel ning vastan meeleldi. Kui hinnapakkumuse esitaja peab vajalikuks kohtumist objektil, siis palun see kokku leppida aegsasti, et vältida kiirustamisest tingitud vigu hinnapakkumuse koostamisel. Hinnapakkumuse koostamiseks palume kasutada korteriühistu poolset pakkumustabelit, mille saamiseks palume see küsida kirjutades e-posti aadressile raidoilp@gmail.com
Kontaktandmed Kontaktandmete nägemiseks logi sisse.
Küsimused
Selle hanke kohta ei ole ühtegi küsimust.

Sinu pakkumised

Pakkumise tegemiseks logi sisse.