Aadress
Soovitavad tööd
/ Hanked / Fassaad / KÜ Vana-Lõuna 39
03.05.2018
17.05.2018
237 korda
Info maja kohta
KÜ Vana-Lõuna 39

Vana-Lõuna 39, Tallinn, Eesti

Teenuste valik
PARKIMIST PIIRAVATE TASKUTE EHITUS / TÄNAVA ÜMBEREHITUS Liikluskorralduse ohutuse suurendamiseks ühistu territooriumilt Vana-Lõuna tänavale väljasõidul rajatakse tänavale hoovi sisse/väljasõidu kõrvale äärekiviga tõstetud parkimistaskud, mis takistavad autodel parkida keelatud alale. Tänava ümberehitus sisaldab: - Ajutiste ehitusaegsete ümbersõitude ja liikluskorralduse skeemide ning jooniste koostamine (sh elanike ja teenindava transpordi liikluse korraldamine hoovis); - tänavasulgemislubade taotlemine ning nende eest tasumine; - olemasolevate teekonstruktsioonide lammutustööd; - vajalikud kaevetööd; - pinnase ja lammutusjäätmete utiliseerimine; - jäätmeõiendi vormistamine ning selle kinnitamine Tallinna Keskkonnaameti Jäätmehoolduse Osakonnas; - sajuvee ära juhtimine olemasolevasse sajuveekanalisatsiooni (sh restkaevu paigaldus); - vajalikud täitmis- ja tihendustööd; - teekatte aluste ehitus; - äärekivide paigaldus; - teekatete ehitus; - aluste ja teekatete taastamistööd; - kõik kaevud, mis jäävad töömahtude piiridesse uue katte alla, tuleb viia projekttasapinda; - projektis näidatud alaliste liiklusmärkide paigaldus; - täitedokumentatsiooni ja teostusjooniste koostamine (esitatakse Tellijale ühes eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt); - tööjooniste koostamine vajadusel; - kasutusloa taotlemine ning sellega seotud riigilõivude tasumine. Töövõtuulatus ja töömahtude kululoend on koostatud eesmärgiga teavitada pakkujat töö mahtude ja tingimuste osas, millele Tellija osutub erilist tähelepanu. Seega eelnev loetelu ei ole täielik ja töömahu määramisel tuleb lähtuda hankedokumentidest kui tervikust. Ehitusmaterjalid: Hanke võitja poolt
on digitaalselt
juuni 2018
omavahendid
Kontaktandmed Kontaktandmete nägemiseks logi sisse.
Küsimused
Selle hanke kohta ei ole ühtegi küsimust.

Sinu pakkumised

Pakkumise tegemiseks logi sisse.