Aadress
Korruste arv
jääb vahemikku
-
Valdkond
/ Hanked / Projekteerimine / Puhangu 34 Korteriühistu
05.02.2018
05.03.2018
62 korda
Info maja kohta
Puhangu 34 Korteriühistu

Puhangu 34, Tallinn, Eesti

101019758
1962
4
Teenuste valik
küte ja ventilatsioon
ehituskonstruktsioonid
eskiisprojekt (vajalik projekteerimistingimuste saamiseks)
ehituseelarve koostamine
Pakkumuses sooviksime saada infot eskiisprojekti maksumuse ja teostamise tähtaja kohta, võimalusel tööprojekti maksumuse ja selle teostamise tähtaja ning ehituseelarve kohta. 1. Keskküttesüsteem Kehtiv olukord: majal on kaugkütte baasil ülemise jaotusega ühetoru kütesüsteem. Kütesüsteemi metalltorude isolatsioon on amortiseerunud, osaliselt üldse puudub. Kohtades, kus isolatsioon puudub esineb roostet. Soojussõlm on renoveeritud. Korterites on põhiliselt ehitusaegsed malmradiaatorid, mõnedes aga on paigaldatud nii metall- kui ka alumiiniumradiaatorid, lisaks ka rätikukuivatid. Renoveerimise eesmärk: vana küttesüsteemi demonteerimine ja utiliseerimine, metalltorudega kahetoruküttesüsteemi ehitamine, metalltorude isoleerimine, uute radiaatorite/rätikukuivatite paigaldamine, võimalusel alles jättes olemasolevad juba vahetatud radiaatorid/rätikukuivatid, igale radiaatorile/rätikukuivatile termostaatventiili ja sooja arvestuse andurite paigaldamine; soojussõlme uuendamine, sh vajadusel automaatika uuendamine. Püstakutele paigaldada balansseerimis- ja sulgemisventiilid. Igat püstakut peab olema võimalik sulgeda ja tühjendada autonoomselt. 2. Ventilatsioon Kehtiv olukord: korterites on loomulik ventilatsioon, õhu juurdevool lahendatud korteripõhiselt. Ventilatsiooni püstakud jooksevad sirgelt pööninguni, katusele tulevad aga välja z-kujulise pöördega. Renoveerimise eesmärk: ventilatsiooni lõõrid ja püstakud puhastada, püstakud viia otse välja katusele, selleks laiendada korstnad. Remontida kahjustatud telliskivimüüritised ja katta plekkiga Korstende peale paigaldada pöördturbiinid. 3. Katus Kehtiv olukord: hoonel on mitterahuldava eterniitkattega viilkatus. Mõned katuse konstruktsioonid (sarikad) on mädanenud. Katuse ja pööningu luugid on amortiseerunud. Ülemise korruse vahelagede soojustusena paneelide peal on kasutatud räbu. Pööningul on kaks amortiseerinud puidust raamiga akent. Katusele tuleb 12 kahjustatud telliskivimüüritisega korstnat, katusele paigaldatud antennid. Renoveerimise eesmärk: eterniitkatte demonteerimine ja utiliseerimine, plekk-katte (ca 750 m2) paigaldamine. Katte asendamisel katuse puitkonstruktsioone kinnitada vahelae külge lisakinnitustega. Katusele paigaldada katusalune kile, kahe toruga lumetõke kogu katuse ulatuses mõlemale küljele, katusesillad katuse keskele äärmiste telliskivikorstnateni ning katusega risti korstnate vahele. Mädanenud konstruktsioonid asendada. Maurlatt paigaldada nii, et see toetuks täielikult seinale. Sarikatele tuleb paigaldada tuuletõke, maurlatist minimaalse laiusega 1200 mm. Katuse ja pööningu luugid asendada. Antennid demonteerida. Pööningu põrand soojustada näiteks puistvillaga, paksusega 300-400 mm ning ehitada kõnnirajad, mille kaudu saab liikuda katuse luukidele ja akendeni. Aknad vahetada uute plastikakende vastu koos aknaplekkiga, aknad küljele avatavad, valget värvi, üheosalised. Kanalisatsiooni püstikud viia katusele välja, kaks kanalisatsiooni püstikut ühe läbiviigu kaudu (kokku 12 püstikut – 6 läbiviigu). Tuulekast asendada. Vihmasüsteemi veerennid ja nende kronsteinid vahetada. Vertikaaltorud remontida või asendada. Telliskivikorstnad laiendada (vaata lisaks ventilatsiooni tööde kirjeldust) ja asendada telliskivimüüritis (alternatiivina vooderdada plekiga). 4. Vundament ja sokkel Kehtiv olukord: sokliosa on soojustamata, krohvitud ja värvitud. Renoveerimise eesmärk: panduse demonteerimine ja utiliseerimine, vundamenti kontroll pragude ja mõrade osas ning vajadusel remont, vundamendi puhastamine ja hüdroisolatsiooni paigaldamine, vundamendi ja sokliosa soojustamine (min 100 mm penoplastiga või materjaliga, millel on samaväärne soojapidavus), uue panduse ehitamine, vihmaveetorude kohal betoonveerennide paigaldamine (vajadusel pikendamine jalgtee servani). Panduse laiuse projekteerimisel arvestada olemasoleva asfaldiga ja jalgteedega.
Kontaktandmed Kontaktandmete nägemiseks logi sisse.
Küsimused
Selle hanke kohta ei ole ühtegi küsimust.
Küsimuse esitamiseks logi sisse.

Sinu pakkumised

Pakkumise tegemiseks logi sisse.