Aadress
Korruste arv
jääb vahemikku
-
Valdkond
/ Hanked / Projekteerimine / KÜ Lehiste pst 7
26.04.2018
07.10.2018
428 korda
Info maja kohta
KÜ Lehiste pst 7

Lehiste puiestee 7, Tallinn, Eesti

101017652
1966
2
Teenuste valik
elekter
tööprojekt (kõige põhjalikum)
Objekti andmed: 2-korruseline 8 korteriga 2 trepikojaga korterelamu. Olemasolev elektripaigaldis on maja ehitusaegne (1966) ja osaliselt renoveeritud erinevatel aegadel. Liitumispunkt OÜ Elektrilevi elektrivõrguga asub elamu 1. trepikojas trepikoja seinal kilbikapis kaabliklemmidel Elamu peakaitse 32C, nimivool 32 A. Juhistikusüsteem TN-C. Elamusse paigaldatud arvestid (8+1) on kaugloetavad. Paigaldise osad – trepikodade valgustid sees ja väljas, keldri valgustid, muude üldkasutatavate ruumide tarvitite toide, 8 korteri ühefaasiline või kolmefaasiline toide. Projekti koostamiseks vajalik hoone sisemõõdistuse geoalus puudub. Maja tüüpprojekt on 1e-10-2/64 Arhitekt B.Mirov. Elektripaigaldise renoveerimise projekt koostada põhiprojekti mahus. Projekt hõlmab korteriühistu vastutuses olevat elektripaigaldist alates elamu liitumispunktist võrguettevõtja võrguga kuni korterite elektripaigaldise liitumispunktini (korteri arvestini, mis asub korteris). Projektiga lahendada: - Uus elamu elektrikilp paiknemisega samas kohas (2 olemasoleva kilbi asemele projekteerida 1 kilp), milles näha ette toitegrupid elamu erinevate elektritarvitite toiteks; - Uus juhistikusüsteem alates elamu elektrikilbist. Toitejuhtmed korteriteni kõikidele uued; - Uus kaabeldus elektripaigaldise osade toiteks vajadusel (asendama mittenõuetekohast kaabeldust); - Uued energiasäästlikud valgustid koos juhtimisautomaatikaga trepikodades; - välisvalgustuse trepikojasisene kaabeldus; - uus kaabeldus ja valgustid keldris; - lahendada kõik elektripaigaldise korralises auditis väljatoodud puudused (järgneb nimekiri, mõned on parandatud, mõned mitte) 1. Kilpides puuduvad skeemid või tarbija loetelu EVS-HD 60364-5-51. 2. Toitekaabli PEN -juht ühendatud N-latile EVS-HD 60364-5-54. 3. Sisestus-peakilbis N- ja PE-lati vahel visuaalselt sild puudub EVS-HD 60364-5-54. 5. Samas kilbis PE- ja N-juhid ühendatud kilbi kesta külge EVS-HD 60364-5-54. 6. Elamu peamaandusjuht katkenud EVS-HD 60364-5-54. 7. Mõlemas korterite peakaitsmete kilbis, kust väljuvad korterite toitekaablid on korterite kaitselülitid ja korterite toitekaablid tähistamata EVS-HD 60364-5-51. 8. Osadel korteritel toitekaabli ristlõige väike EVS-HD 60364-5-52. 9. Mõlemas korterite peakaitsmete kilbis on N-ja PE- juhtide grupipõhine märgistus puudu EVS-HD 60364-5-51. 10.Vana kilp üldtarbekilbi kõrval on pinges - korkkaitsme pesad tühjad, lahtise ükse korral otsepuute võimalus EVS - HD 60364-4-41. 11.Üldtarbe kilbi korpusel kasutusel pistikupesa 3F+N(0) EVS-HD 60364-4-41. 12.II-trepikoja korterite peakaitsmete kilbis N-latil põlengu jäljed. 13.Korterite peakaitsmete kilpide IP on installatsiooni käigus rikutud EVS-60364-5-51. 14.I-trepikoja välisukse juures välistingimustes pistikupesa, mille ahel ei ole kaitstud rikkevoolukaitselülitiga EVS-HD 60364-4-41. 15.Veemõõdusõlmes puudub nõutud kaitsepotentsiaaliühtlustus EVS-HD 60364-4-41. Korteriarvestite asukohad jäävad korteritesse nagu praegu. Trepikojas paiknevad pinnapealsed korrusekilbid korterite kaitselülititega 1. trepikojas ja 2. trepikoja 2. korrusel. Nende asukoht jätta muutmata. Samuti nõuetekohane renoveeritud kaabeldus jääb alles. Projekteerimiseks vajalikud tehnilised tingimused ja vajalikud kooskõlastused võtab projekti koostaja. Samuti tellib projekti koostaja hoone sisemõõdistuse geoaluse. Tehniliste küsimuste korral võtta ühendust: Jaan Jõgi, telefon 5574124 ja e-mail j6gijaan@gmail.com. Mõned pildid: https://www.online.ee/sharefile.php?shareid=c55cf5fd-eda9-4b88-b403-5f527a0abebd
Kontaktandmed Kontaktandmete nägemiseks logi sisse.
Küsimused
Selle hanke kohta ei ole ühtegi küsimust.

Sinu pakkumised

Pakkumise tegemiseks logi sisse.