Aadress ×
Korruste arv ×
jääb vahemikku
-
Valdkond ×
/ Hanked / Projekteerimine / KÜ Pargi 6a
25.06.2019
23.07.2019
77 korda
Info maja kohta
KÜ Pargi 6a

Pargi 6a, Jõgeva, Jõgeva maakond, Eesti

114003681
1992
3
Teenuste valik
küte ja ventilatsioon
vesi ja kanalisatsioon
põhiprojekt (vajalik KredEx toetuse saamiseks)
kooskõlastamine ja asjaajamine ehitusloa saamiseks
Hinnapäring. 1. Küttesüteem projekteerida kahetorusüsteemseks, koos kõikide radiaatorite väljavahetamisega. 2. Uue soojussõlme lahendus. 3. Külma vee ja kanalistasioonitorustiku ümberehitamine. 4. Sooja vee torustiku ümberehitus tsentraalse sooja vee varustusele üleminekuks.
Projektdokumentasiooni vormistamine. 1. Digitaalselt allkirjastatud projektdokumentasioon antakse Tellijale üle eelnevalt ehitusregistris kooskõlastatult ja ühes eksemplaris paberkandjal. 2. Kui ehitustööde käigus ilmneb projektis antud projektlahenduse mittevastavus, kohustub Töövõtja koostama uue lahenduse omal kulul. projektlahenduse õigsuse ja vastavuse eest vastutab Töövõtja ning Tellija kooskõlastus ei vähenda ega vabasta Töövõtjat vastutusest. 3. Töövõtja ei saa tuua ettekäändeks lähteülesande puudulikkust, et õigustada projektdokumentasiooni täielikult või osaliselt lahendamata küsimusi, millised parima tulemuse saavutamiseks ja Töövõtja professionaalsusest lähtudes oleksid pidanud olema lahendatud. 4. Juhul kui Tellija soovid ei ole otstarbekad või ei vasta kehtivatele õigusaktidele ja normidele, kohustub Töövõtja andma Tellijale professionaalse selgituse ja hinnangu ning võimalusel leidma sobiva lahenduse, mis ei ole vastuolus kehtivate normide ja õigusaktidega.
Kontaktandmed Kontaktandmete nägemiseks logi sisse.
Küsimused
Selle hanke kohta ei ole ühtegi küsimust.

Sinu pakkumised

Pakkumise tegemiseks logi sisse.