/ Hanked
4 hanget Lisatud
Karjamaa 1c, Pärnu, Pärnu maakond, Eesti
Hanke lõpuni 16 päeva 21 tundi
Aia 3, Kilingi-Nõmme, Pärnu maakond, Eesti
Hanke lõpuni 16 päeva 21 tundi
Kantsi 7, Kilingi-Nõmme, Pärnu maakond, Eesti
Hanke lõpuni 16 päeva 21 tundi
Asukoha kaart
Mai 5, Pärnu, Pärnu maakond, Eesti
Hanke lõpuni 16 päeva 21 tundi
Esitame hinnapäringu elamu aadressil Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Mai tn 5 projekteerimistöödele põhiprojekti mahus eesmärgiga, et tulevikus oleks võimalik taotleda SA KredEx toetusi hoone rekonstrueerimiseks. Eeldatud on, et tehnilised lahendused antakse vastavuses Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrusega 04.04.2019 nr 24 „Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord“.