/ Hanked
6 hanget Lisatud
Asukoha kaart
Sõle 48, Tallinn, Eesti
Hanke lõpuni 9 päeva 6 tundi
Kavas küttesüsteemi magistraaltorustiku vahetus elamu keldrikorrusel.
Asukoha kaart
Härjapea 9, Tallinn, Eesti
Hanke lõpuni 4 päeva 5 tundi
Eelprojekt peab sisaldama: • Asendiplaani osa • Arhitektuurset osa • Tehnosüsteemide ja konstruktsioonide kirjeldus seletuskirjana • Energiamärgis • Tuleohutuse osa Põhiprojekt peab sisaldama: • Asendiplaani osa koos vertikaalplaneeringu ja tehnosüsteemide koondplaaniga • Arhitektuurset osa • Konstruktiivset osa • Elektripaigaldise osa (tugevvool, nõrkvool) • Tuleohutuse osa • Trepikoja sisearhitektuurset osa • Kanalisatsiooniprojekti (sise ja välisosa) Lähteandmed tellija poolt: • Tellija poolt üle antavad alusjoonised • Inventariseerimisjoonised • Energiaaudit (aastast 2012) • Projekteerimistingimused (aegunud) Vajalikud ehitusuuringud: • Hoone konstruktsioonide seisukord • Hoone kanalisatsioonitorustiku seisukord • Haljastusprojekt • Geodeesia (vaja uuendada) • Geoloogia (arhiivis olemas) • Radoon (olemas) Projekteerimismahu hulka kuulub ka võrguvaldajate tehniliste tingimuste ja ehitusloa taotlemine ning sellega kaasnevate rahaliste lõivude tasumine.
Asukoha kaart
Puhangu 59, Tallinn, Eesti
Hanke lõpuni 4 päeva 5 tundi
Soovime koridoride valgustust veidi ümber "seadistada": Soovime, et kogu trepikoja valgustuse lülitamiseks piisab välisukse kõrval asuvast lülitist. Praegu see välisukse kõrvane lüliti lülitab vaid eeskoja valguse ja edasi tuleb minna esimesele korrusele (üks trepp pimedas), et lülitada sisse kõigi korruste valgustus (ses osas on valgustus juba renoveeritud). Võib pakkuda paremat lahendust.
Asukoha kaart
Kastani Väikekoht 11, Paikuse, Eesti
Hanke lõpuni 1 päev 5 tundi
Peoleo 4, Sauga, Eesti
Hanke lõpuni 1 päev 5 tundi
Asukoha kaart
Puurmani, Puurmani vald, Eesti
Hanke lõpuni 1 päev 5 tundi