Aadress
Korruste arv
jääb vahemikku
-
Valdkond
/ Hanked / Projekteerimine
1 hange Lisatud
Asukoha kaart
Härjapea 9, Tallinn, Eesti
Hanke lõpuni 4 päeva 5 tundi
Eelprojekt peab sisaldama: • Asendiplaani osa • Arhitektuurset osa • Tehnosüsteemide ja konstruktsioonide kirjeldus seletuskirjana • Energiamärgis • Tuleohutuse osa Põhiprojekt peab sisaldama: • Asendiplaani osa koos vertikaalplaneeringu ja tehnosüsteemide koondplaaniga • Arhitektuurset osa • Konstruktiivset osa • Elektripaigaldise osa (tugevvool, nõrkvool) • Tuleohutuse osa • Trepikoja sisearhitektuurset osa • Kanalisatsiooniprojekti (sise ja välisosa) Lähteandmed tellija poolt: • Tellija poolt üle antavad alusjoonised • Inventariseerimisjoonised • Energiaaudit (aastast 2012) • Projekteerimistingimused (aegunud) Vajalikud ehitusuuringud: • Hoone konstruktsioonide seisukord • Hoone kanalisatsioonitorustiku seisukord • Haljastusprojekt • Geodeesia (vaja uuendada) • Geoloogia (arhiivis olemas) • Radoon (olemas) Projekteerimismahu hulka kuulub ka võrguvaldajate tehniliste tingimuste ja ehitusloa taotlemine ning sellega kaasnevate rahaliste lõivude tasumine.