Aadress
Soovitavad tööd
/ Hanked / Torutööd
1 hange Lisatud
Asukoha kaart
Suur-Sepa tn5//5a, Pärnu, Pärnu maakond, Eesti
Hanke lõpuni 2 päeva 21 tundi
Palun hinnapakkumist Pärnu linn, Suur-Sepa tn 5//5a välis-ja sise kanalisatsioonitorustiku ning sadeveetorustiku ehitusele. Olemasolev kanalisatsioonitorustik on amortiseerunud. Sadeveetorustik puudub. Lisa: 1. Suur-Sepa tn 5//5a kinnistu sadaeveekanalisatsiooni skeem, mille koostas AS Pärnu Vesi; 2. Projekt töö nr 1910-VK "Kahekordne elamu Pärnus, Suur-sepa tn 5//5 kanalisatsiooni sise-ja välisprojekt.